Production pioneer
Top safety glasses in Vietnam

Rèm kính hộp

Rèm kính hộp là một sự sáng tạo về tráng trí nghệ thuật, với chi tiết hơn là một sản phẩm độc đáo được kết hợp giữa rèm cửa với lớp chân không bên trong kính hộp, vừa có đặc tính cách âm cách nhiệt của kính hộp và lại có công dụng che nắng hay chắn sáng của một tấm rèm cửa. Sự kết hợp hai trong một này tiết kiệm một diện tích đáng kể cho không gian cửa của bạn.

 

Common characteristic
Production process

Free shipping

In the inner cities, there are offices in the company

Prestigious warranty

Handling and recalling defective products at the construction site.

Optimal management system

Handling and recalling defective products at the construction site.

Common characteristic

Rèm kính hộp là một sự sáng tạo về tráng trí nghệ thuật, với chi tiết hơn là một sản phẩm độc đáo được kết hợp giữa rèm cửa với lớp chân không bên trong kính hộp, vừa có đặc tính cách âm cách nhiệt của kính hộp và lại có công dụng che nắng hay chắn sáng của một tấm rèm cửa. Sự kết hợp hai trong một này tiết kiệm một diện tích đáng kể cho không gian cửa của bạn.

Sản phẩm này có thể sử dụng rèm cửa cơ - kéo, gập lá rèm thủ công hoặc sử dụng motor để có thể điều khiển việc này một cách tự động. Sự tối ưu của sản phẩm rất phù hợp với các căn nhà hiện đại, muốn có thiết kế kiểu mới hay các căn hộ thông minh hiện nay.

How to order

To purchase the products that meet the requirements of Vietnamese Standards (TCVN) and Japanese Standards JIS, you can take the following steps:

B1. Look for the product details you want.

B2. Click the button of Order Now

B3. Enter the correct information in the form displayed.

After you complete the above steps, we will receive your order, double-check it and confirm your order and then proceed to production order.