• Home
  • Trường sỹ quan Chính Trị , Thạch Thất, Hà Nội

Trường sỹ quan Chính Trị , Thạch Thất, Hà Nội

  • Kính an toàn Hải Long cung cấp kính cho dự án Trường sỹ quan Chính Trị , Thạch Thất, Hà Nội.

  • Trường Đại học Chính trị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, là trường đại học được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Chính trị, có nhiệm vụ đào tạo chính trị viên, giáo viên khoa học xã hội và nhân văn quân sự cấp phân đội cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Contact us now for a consultation: Hotline: 1900 4696
|
See product details here: