Con người

Hải Long Glass - Nơi những con người tài ba tạo lập giá trị thành công và xây dựng nền tảng cho tương lai.

Chúng tôi tin rằng thành công của Hải Long Glass chính là đến từ sự nỗ lực, năng lực làm việc, sự cố gắng, tâm huyết, đoàn kết đồng lòng vì công việc của tập thể hơn 500 con người - những thành viên cùng gắn kết, chia sẻ, yêu thương và tự hào về nhau.

Đội ngũ lãnh đạo

Giám đốc điều hành

NGUYỄN QUANG HẢI

TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem thêm

BÙI THỊ MAI HƯƠNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem thêm

NGUYỄN VĂN LONG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Xem thêm

Giám đốc khối

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

Giám đốc nhà máy

Xem thêm

NGUYỄN THỊ THANH NGA

Giám đốc tài chính

Xem thêm

NGUYỄN DUY CAO

Phó giám đốc nhân sự

Xem thêm

LÊ VĂN CÔNG

Phó giám đốc nhà máy

Xem thêm

KHỔNG NGỌC ĐỆ

Phó giám đốc kỹ thuật

Xem thêm

Văn hoá doanh nghiệp

Đoàn kết:từng cá nhân mỗi người trong công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ và kề cạnh lẫnnhau để đưa tất cả mọi người cùng đạt được chung một mục đích - thành công;

Tự giác: Tự chủ động trong công việc, tự giác học hỏi và mạnh dạn tìm hiểu, đề nghịc phát triển công việc cho bản thân

Ý thức: Con người Hải Long luôn ý thức trong công việc, trong giao tiếp, trong vấn đề giữ vệ sinh chung, và ý thức trong việc tham gia tích cực các hoạt động của công ty

Tôn trọng: Tôn trọng văn hoá vùng miền, tuổi tác, ý kiến đóng góp, quan điểm của cácthành viên khác trong công việc chung của cả tập thể