Ngày 22.10.2020, Công ty kính an toàn Hải Long phát động chương trình "Vì miền Trung thân yêu" nhằm mục đích thiện nguyện và kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ để chia sẻ với đồng  bào Miền Trung vượt qua trận lũ lụt lịch sử năm nay.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng và quan tâm chân thành từ toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên  của Công ty kính an toàn Hải Long nói riêng cũng như Hiệp hội các Công ty ngành Kính nói chung.

Xin chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm đã chung tay cùng kính Hải Long trong chương trình này, số tiền quyên góp sẽ được chuyển đổi sang các nhu yếu phẩm cần thiết và thành lập đoàn cứu trợ để tiến về đồng bào Miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Mọi chi tiết về chương trình xin được liên hệ với phía BTC qua đường dẫn: https://www.facebook.com/hailongglassofficial

Cô Bùi Thị Mai Hương - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy Hải Long chung tay ủng hộ đồng bào Miền Trung