Công ty TNHH SX & TM Hải Long là 1 trong 42 đơn vị đạt danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng NĂNG LƯỢNG XANH trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.