Hình Thức Thanh Toán

Hình Thức Thanh Toán

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời gian thanh toán:

  • Đối với khách hàng trong Nội thành: Quý khách thanh toán bằng tiền mặt ngay sau khi nhận hàng 
  • Đối với khách hàng ở tỉnh: Thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi giao hàng hoặc thỏa thuận hai bên.