Tiên phong sản xuất
Kính an toàn hàng đầu Việt Nam

Hồ sơ năng lực (Profile) của Kính An Toàn Hải Long được sử dụng trong những thương vụ hợp tác giữa công ty với đối tác và khách hàng. Bộ hồ sơ năng lực của chúng tối giúp truyền tải những thông tin từ bao quát đến cụ thể, về sản phẩm và dịch vụ với những chiến lược marketing hiệu quả. Cụ thể như thông tin về thương hiệu (logo, slogan, sản phẩm doanh nghiệp), tầm nhìn, giá trị cốt lõi, kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động. Và tất nhiên, không thể thiếu là tiềm năng phát triển khi chúng tôi hợp tác với quý khách hàng.

Để tải về bộ hồ sơ năng lực, quý khách thực hiện bằng cách bấm vào đường link bên dưới:

Link tải về bộ hồ sơ năng lực (file PDF)

ảnh banner

Năng lực sản xuất

 • Kính dán an toàn

  3.000.000 m2/năm, khả năng cung ứng 8.800 m2/ngày Kính cường lực

 • Kính cường lực

  3.290.000 m2/năm, khả năng cung ứng 9.400 m2/ngày Kính hộp

 • Kính hộp

  450.000 m2/năm, khả năng cung ứng 1.285 m2/ngày

 • Kính Ô tô

  360.000 tấn/năm, khả năng cung ứng 1000 tấn/ngày

19504
Công trình sử dụng
50000
Sản phẩm tung ra thị trường
1975
Cán bộ, công nhân việc làm

Tiêu chuẩn chất lượng

Thương hiệu được khẳng định bởi uy tín, chất lượng, tính an toàn và đặc biệt thân thiện với môi trường.

- TCVN 6758:2015 Phương tiện giao thông đường bộ - Kinh an toàn và vật liệu

- Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

- TCVN 7505:2005 quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.

- TCVN 7526:2005 Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại.

- TCVN 7218:2018 Kinh tấm xây dựng - Kinh nổi.

- TCVN 7219:2018 Kinh tấm xây dựng - Phương pháp thử.

- TCVN 7528:2008 Kính xây dựng - Kinh phủ phản quang.

- TCVN 7529:2005 Kính xây dựng - Kinh màu hấp thụ nhiệt.

- TCVN 6758:2015 Phương tiện giao thông đường bộ - Kinh an toàn và vật liệu

- Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

- TCVN 7505:2005 quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.

- TCVN 7526:2005 Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại.

- TCVN 7218:2018 Kinh tấm xây dựng - Kinh nổi.

- TCVN 7219:2018 Kinh tấm xây dựng - Phương pháp thử.

- TCVN 7528:2008 Kính xây dựng - Kinh phủ phản quang.

- TCVN 7529:2005 Kính xây dựng - Kinh màu hấp thụ nhiệt.

- TCVN 6758:2015 Phương tiện giao thông đường bộ - Kinh an toàn và vật liệu

- Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

- TCVN 7505:2005 quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.

- TCVN 7526:2005 Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại.

- TCVN 7218:2018 Kinh tấm xây dựng - Kinh nổi.

- TCVN 7219:2018 Kinh tấm xây dựng - Phương pháp thử.

- TCVN 7528:2008 Kính xây dựng - Kinh phủ phản quang.

- TCVN 7529:2005 Kính xây dựng - Kinh màu hấp thụ nhiệt.

- TCVN 6758:2015 Phương tiện giao thông đường bộ - Kinh an toàn và vật liệu

- Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu.

- TCVN 7505:2005 quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt.

- TCVN 7526:2005 Kính xây dựng - Định nghĩa và phân loại.

- TCVN 7218:2018 Kinh tấm xây dựng - Kinh nổi.

- TCVN 7219:2018 Kinh tấm xây dựng - Phương pháp thử.

- TCVN 7528:2008 Kính xây dựng - Kinh phủ phản quang.

- TCVN 7529:2005 Kính xây dựng - Kinh màu hấp thụ nhiệt.