Nhà máy BM Windows - Bình Dương

Kính Hải Long được giao tới cho khách nhà thầu lắp dựng Cty BM Windows tại Thành Phố Thủ Dầu 1- Tỉnh Bình Dương. BM Windows cho biết họ đã mở rộng từ 15.000m² lên 25.000m², tăng 40 % năng suất với 11 dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng thời bố trí lại khu vực sản xuất khoa học, tối ưu hóa không gian và năng suất hoạt động.

Liên hệ ngay để được hộ trợ tư vấn:
Hotline: 1900 46966
Xem chi tiết sản phẩm tại đây: