Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BCĐ phòng chống dịch huyện Thường Tín đã chỉ đạo triển khai và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh cho cán bộ, nhân viên, công nhân lao động tại nhà máy của tổng công ty Kính An Toàn Hải Long.

Sáng ngày 12/09/2021, Trung tâm Y tế đã bố trí đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh cho toàn thể CB-CNV của công ty Kính An Toàn Hải Long.

 

Để đảm bảo nguyên tắc “5K” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công ty đã bố trí khu vực lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, nhân viên, công nhân lao động cách biệt với khu vực sản xuất.

 

Công tác sẽ được tiến hành thường xuyên theo định kỳ, nhằm đảm bảo phòng chống dịch và an toàn trong lao động. Bên cạnh đó, công ty cũng bố trí ca, kíp làm việc hợp lý và chia giờ để công nhân đến lấy mẫu xét nghiệm, tránh tụ tập quá đông người.

 

 

Trước khi tiến hành lấy mẫu, các y, bác sỹ Trung tâm Y tế đã thực hiện việc lấy thông tin cá nhân của từng cán bộ, nhân viên, công nhân của công ty. Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 bằng test nhanh cho công nhân chính là một trong những giải pháp cấp bách trước mắt của huyện nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng và các khu công nghiệp.